קבוצת הכדורסל בסכנת סגירה

צו מניעה שהוציא בג"צ נגד הענקת כספי תמיכות לעמותות בעיר מאיים על המשך פעילותה של הקבוצה בעונה הבאה. יו"ר הקבוצה, אורן איתן: "אם לא ימצא פתרון עד סוף החודש נאלץ לסגור את הקבוצה מחוסר תקציב".
צו מניעה שהוציא בג"צ המורה על איסור העברת תקציבים לכל העמותות בעיר, מאיים במידה ניכרת על המשך פעילותה של מכבי ראש העין בכדורסל בעונה הבאה. בתחילת השבוע נפגשו חברי הנהלת הקבוצה עם ראש העיר יגאל יוסף והבהירו לו "שאם לא ימצא הסדר להעברת התקציבים המגיעים מהעירייה לטובת קבוצת הכדורסל, עלולה הקבוצה להתפרק מחוסר תקציב". אורן איתן יו"ר קבוצת מכבי ראש העין אמר בתחילת דבריו "לאחר שכל נסיונותינו לשמור על איפוק רב תוך כדי המתנה נואשת לקבלת התקציבים שאושרו לקבוצת הכדורסל של מכבי ראש העין, אנחנו מודיעים שאם עד סוף החודש לא ימצא פתרון אנו מעבירים את מלוא האחריות על הפסקת פעילות הקבוצה לעיריית ראש העין". אורן ציין בדבריו כי "למרות הרצון הטוב של העירייה שאישרה תקציב בסך 750 אלף ש"ח לטובת הקבוצה מסתבר שרצון טוב אינו מספיק בכדי לאפשר ניהולה של מערכת מורכבת שכזו. במידה ולמערכת אין גיבוי אמיתי, אפקטיביות או מימוש כספי אמיתי- קצרה הדרך להתרסקות". יש לציין כי עברו כשבעה חודשים מאז תחילת השנה וחובות הקבוצה הגיעו לכ- 420 אלף ש"ח. "העירייה הבטיחה ואף אישרה אך כסף אין", אמר איתן. ראש העירייה, יגאל יוסף הבהיר לחברי ההנהלה כי העירייה עשתה ועושה הכל כדי להעביר את התקציבים לקבוצת הכדורסל אך צו מניעה מבג"צ מעכב בשלב זה את העברת התקציבים. מנהל הקבוצה, אורן דביר, הבהיר לראש העיר כי חברי הנהלת הקבוצה הוציאו מכיסם הפרטי קרוב ל- 130 אלף ש"ח "ואיננו רואים כי נעשה נסיון רציני להשיב לנו את ההוצאה". אמר דביר. בסיום המפגש הבהירו חברי ההנהלה לראש העיר "במצב העניינים הנוכחי בו מדי שנה אנו מוצאים עצמנו בסימן שאלה גדול לגבי הבסיס הכלכלי של הקבוצה, אין לנו אלא להמתין עד לסוף החודש בו נקבע הדיון בבג"צ. אם לא ישתנה דבר, אין לנו אלא לפטור עצמנו מאחריות ישירה לניהולה של הקבוצה בהמשך". המועמד לראשות העירייה, רזיאל אחרק, אמר: "באותה קלות שאישרו סגן בשכר בעלות של 200,000 שקל לארבעה חודשים, ואשר בעקבות פנייתי הדבר בוטל, אני מציע שיקומו כל חברי המועצה ויצביעו בעד הסבת שכר הסגן לטובת קבוצת הכדורסל" .

 

תאריך: 17/07/2003

מאת :יהורם אלוני

 כותבים email לכתבים -

 
הוספת תגובה

 

 
תגובות הגולשים
אין תגובות גולשים

 

 

   
   
 

מבקש תקציב . איתן

 

17/07/2003

   
   
 

הבטיח לסייע . יוסף

 

17/07/2003