הרבעון הראשון : גרעון של מליון וחצי שקל

גזבר העירייה: "משרדי הממשלה לא העבירו תקציבים"
אגף הגזברות בעירייה פרסם לאחרונה את הדו"ח רבעוני אודות מצבה הכספי של העירייה. הדו"ח הועבר לעיונו של החשב המלווה בעירייה, יצחק בלק. הדו"ח מציין גירעון בסך מיליון וחצי שקלים לרבעון הראשון בשנה. "מעיון בדו"ח עולה שהגירעון נוצר כתוצאה מאי העברת כספים ממשרדי ממשלה חינוך, פנים והרווחה", אומר גזבר העירייה, רחבעם חיים.

כדאי לציין כי על פי תוכנית ההבראה, תקציב העירייה אמור להיות מאוזן עד סוף שנת 2003. "אנחנו צופים שחלק מהכספים יגיעו אלינו במהלך השנה", אומר חיים, " למעשה, חלקם כבר הגיעו. הגזירות החדשות על הרשויות, כדוגמת צמצום מענק האיזון בחמישה מיליון שקלים היה יכול לתרום לעירייה לסיים את השנה באיזון. אנחנו, בכל מקרה, מתכוונים לעמוד בתוכנית ההבראה הכוללת גם קיצוץ בתקציב של כמיליון שקלים".

 

תאריך: 12/06/2003

מאת :חגית חיימי

 כותבים email לכתבים -

 
הוספת תגובה

 

 
תגובות הגולשים
אין תגובות גולשים