האם טלפון סלולארי מהווה חלק מזכות הקטינים למזונות?

חיוב אב במזונות ילדיו הקטינים נעשה בשני מישורים: במישור הצרכים ההכרחיים שהינם צורכי קיום חיוניים ובסיסיים (כגון: הוצאות מזון וכלכלה, הלבשה והנעלה, סל חינוך, סל בריאות וכו') בהם חב האב חיוב מוחלט מרין תורה, ובמישור הצרכים העודפים על הצרכים ההכרחיים שהינם מעין השלמת מזונות עד לדרגה שהקטינים זכאים לה (כגון: חוגי העשרה, לימודים בבי"ס יוקרתי, שירותי בריאות הניתנים מעבר לביטוח הרפואי הבסיסי, כגון: טיפולי שיניים, משקפיים) בהם חבים האב והאם באופן שווה מדין צדקה, וזאת אם ידה של האם משגת לאחר סיפוק צרכיה שלה. בבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן התעוררה השאלה: האם מכשיר טלפון סלולארי המצוי בשימושם של הקטינים מהווה חלק מזכותם למזונות, ובמילים אחרות, האם ניתן לחייב אב במסגרת תביעת מזונות לשאת בתשלום הוצאות אחזקת הטלפון הנייד המשמש את הילדים כחלק מזכותם למזונות? באותו מקרה דחה כבוד בית המשפט את טענת האב, כי מכשיר הטלפון הנייד אינו מהווה חלק מזכותם של הקטינים למזונות, ואישר זכות שימוש של ילדים קטינים בטלפון הסלולארי כחלק מזכותם למזונות, תוך שציין כי בעידן הטכנולוגי של היום יכול הפלאפון להילקח בחשבון כמרכיב מזונות הילדים. בית המשפט הנכבד נימק את החלטתו בכך, שהפסיקה הכירה זה מכבר בזכות לטלפון ותשלום הוצאותיו על ידי האב במסגרת תביעת המזונות כחלק מהוצאות אחזקת משק בית שגרתית שגם הילדים זכאים להם. ואם כך הוא, הרי שאין מנוס מראיית העתיד ומהשתנות העיתים ואין להתעלם מהתקדמות הטכנולוגיה ומהתחרות האדירה בשוק הגורמת להוזלה משמעותית בעלויות אחזקת מכשיר טלפון נייד. כיום, הפך מכשיר הטלפון הסלולארי למכשיר שגרתי הנפוץ כמעט בכל בית לא פחות ממכשיר הטלפון הקבוע של בזק, ולמעשה במציאות הארץ-ישראלית משפחות רבות מחזיקות בלמעלה, ממכשיר טלפון סלולארי אחד, ילדים משתמשים בפלאפון במידה לא פחותה מאשר ההורים, בין שהמכשיר מאפשר להם להיות בקשר עם ההורים בכל מקום בו הם נמצאים, ובין שהם לוקחים את המכשיר עימם כדי ליצור קשר עם ההורים או עם חברים. לאור זאת פסק כבוד בית המשפט כי שימוש בפלאפון עשוי בהחלט להילקח בחשבון כמרכיב במזונות הילדים. באותו מקרה לא דן כבוד בית המשפט בשאלה: האם מדובר בצורך הכרחי, בו חב האב חובה מוחלטת, או שמא בצורך שהינו מעבר לצרכים ההכרחיים, בו חבים האב והאם באופן שווה מדין צדקה. אולם ההיגיון הבריא והשכל הישר מורים כי אין המדובר אלא בהוצאה שהינה בגדר מותרות גרידא, ולפיכך יש להתחשב גם ביכולתה הכלכלית של האם להשתתף בתשלומה מדין צדקה.

 

תאריך: 12/06/2003

מאת :עו''ד עדנה אהרון

 כותבים email לכתבים -

 
הוספת תגובה

 

 
תגובות הגולשים
אין תגובות גולשים