נזיקין וביטוח - תאונת דרכים

העקרון הכללי בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן "חוק הפיצויים") שכל אדם שנפגע בגופו כתוצאה מתאונת דרכים בה היה מעורב רכב מנועי זכאי לפיצוי, ממבטחת הרכב. אך לעקרון הנ"ל מספר חריגים הקבועים בחוק הפיצויים ובמקרים שיפורטו להלן הנפגע לא יפוצה: א. מי שגרם לתאונה במכוון. ב. מי שנהג ברכב ללא רשות (לדוגמא גנב שנפגע בעת נהיגת הרכב הגנוב) וכן מי שהיה מצוי ברכב ביודעו שנוהגים בו ללא רשות. ג. מי שנהג ברכב ללא רשיון נהיגה מתאים או תקף (למעט רשיון נהיגה שפקע מחמת אי תשלום אגרה). ד. מי שהרכב שימש לו או סייע בידו לביצוע פשע (לדוגמא גנב המוביל רכוש גנוב ברכב ונפגע במהלך הנסיעה). ה. בעל הרכב, שהתיר לאדם אחר לנהוג ברכב כשאין לאותו אדם ביטוח ובה תקף ונפגע בתאונה, לא יפוצה (לדוגמא אב שהתיר לבנו חסר רשיון הנהיגה לנהוג ברכב). ו. מי שנהג ברכב ללא ביטוח חובה או שהביטוח שהיה לו לא כיסה את שימושו ברכב (לדוגמא הסעה בשכר כשהביטוח אינו מכסה שימוש כזה ברכב). נדגיש: בשום אופן אין לנהוג ברכב ללא רשיון נהיגה תקף או בלי תעודת ביטוח חובה תקפה, ההשלכות והתוצאות הכספיות של נהיגה ללא רשיון או בלי ביטוח חובה עלולות להיות חמורות. לא רק שהנהג לא יזכה בכל פיצוי כספי במקרה שהוא נפגע בתאונה אלא שהוא גם יחוייב בפיצוי הנפגעים האחרים שהיו ברכב או מחוץ לרכב והחיוב הכספי עלול לעיתים להגיע למאות אלפי שקלים ויותר. מעבר להיבט הכספי ,מי שנוהג ברכב ללא רישיון נהיגה ו/או ללא ביטוח חובה תקף נחשב לעבריין במובן הדין הפלילי. על אף האמור לעיל, בעל רישיון נהיגה שנפגע כשנהג ברכב בהיתר מאת בעל הרכב ולרכב לא היה ביטוח חובה והוא לא ידע כל כך ובנסיבות העניין גם לא היה סביר שיידע יהא זכאי לתבוע פיצויים על נזקי הגוף שארעו לו בתאונה מ"קרנית" (שתפקידה לפצות, בין היתר, נפגע שנסע ברכב ללא ביטוח חובה). במדורים הבאים נדון בכללים לחישוב גובה הפיצויים המגיעים למי שנפגע בתאונת דרכים, לפני כן רק נציין שבדרך כלל לא תוכלו לטפל בעצמכם בתביעות נגד חברות הביטוח ובוודאי לא כאשר מדובר בפגיעה קשה. אינכם מכירים את הדין ומהו סכום הפיצוי המגיע לכם ומומלץ, בכל מקרה של פגיעה בתאונת דרכים, לפנות לעו"ד. הגשת תביעה דורשת ידע וניסיון, יש לצרף לתביעה מסמכים ותצהירים ומי שאינו עו"ד לא יוכל לעשות זאת בעצמו. שכר טרחת עוהייד נגבה בסוף ההליך מהפיצויים המשולמים ע"י חברת הביטוח והוא מוטל על חברת הביטוח, כך שבהימנעות משכירת שירותי עו"ד לא תחסכו לעצמכם דבר. בעת בחירת עורך הדין רצוי לפנות למי שמתמחה ומנוסה בתביעות נזיקין ואל תתביישו לשאול את עורך הדין על נסיונו בתחום זה. עורך דין המתמחה ספציפית בתחום הנזיקין יעשה עבורכם עבודה טובה וישיג עבורכם בדרך כלל פיצוי גבוה יותר.

 

תאריך: 30/10/2003

מאת :עורך דין מרדכי וסרטיל

 כותבים email לכתבים -

 
הוספת תגובה

 

 
תגובות הגולשים
אין תגובות גולשים