עדיין בגירעון

הנתונים הכספיים של עיריית ראש העין על פי דיווחי משרד הפנים עדיין לא מעודדים . גזבר העירייה: "בשנת 2003 אפשר יהיה לראות כי ההפרש יהיה רק שלושה מיליוני שקלים לעומת שנים עברו". משרד הפנים פרסם לאחרונה את תמצית נתוני הדוחות הכספיים של עיריית ראש העין לשנת 2002. השוואת הנתונים הכספיים נערכה בין השנים 2001-2002, הדוח מצביע על מספר נתונים חמורים. הגירעון המצטבר בתקציב העירייה בסוף שנת 2002 נותר כפי שהוא, בשנת 2001 עמד הגרעון המצטבר על כ-70 מיליוני שקלים. בשנת 2002 קטן הגרעון בסכום זעום ובסוף שנת 2002 עמד הגירעון על כ-70 מיליוני שקלים. גזבר העירייה, רחבעם חיים, טוען כי "במהלך שנת 2002, עם החתימה על הסכם ההבראה, קיבלנו מענק של 7 מיליון שקלים. בנוסף, לקחה העירייה הלוואה של שלושה מיליון שקלים ולמעשה הכנסות אלו קיזזו את הגרעון השוטף שנוצר ב-2002". עוד הוסיף חיים כי "אני מניח שנעמוד ביעדי ההבראה שנקבעו ובשנת 2003 נציג איזון תקציבי וגירעון של לא יותר מחמישה מיליון שקלים וכך נקבל את חלקו השני של המענק, בסך חמישה מיליון שקלים. העירייה לוותה עשרה מיליון שקלים נוספים, כך שבסוף שנת 2003 יעמוד הגירעון על 60 מיליוני שקלים ואולי אף פחות". מהדוח עולה כי סך כל החובות הנובעים מאי תשלום מיסי ארנונה הכפיל את עצמו. בשנת 2001 עמד החוב על כ-25 מיליוני שקלים, בשנת 2002 עמד החוב על כ-49 מיליוני שקלים. חיים מסר בתגובה כי, "ההפרשים נובעים ממדידות שבוצעו בשנת 2002, הגבייה החלה בשנת 2003 ומדובר בעצם ב"קופת חיסכון" שכל סכום שייגבה מהחייבים יסייע לכיסוי הגירעון המצטבר". "המטרה הראשונה הינה להגיע לאיזון בין הכנסות והוצאות שוטפות, וכבר בשנת 2003 אפשר יהיה לראות כי ההפרש יהיה רק שלושה מיליוני שקלים לעומת 11-12 מיליוני שקלים שהתווספו לגירעון המצטבר מדי שנה", אמר חיים.

 

תאריך: 14/11/2003

מאת :יפה באומן

 כותבים email לכתבים -

 
הוספת תגובה

 

 
תגובות הגולשים
אין תגובות גולשים