ראש העיר נלחם בנגע הסמים

נוכח התפשטות נגע הסמים והפעילות הנמרצת לביעורה, הינחה ראש העיר, משה סיני, את מחלקת רישוי העסקים לקבוע תנאי נוסף ברשיון העסק, בתוקף סמכותו לפי סעיף ד לחוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968, הורה לאסור הצגה ו/או מכירה של אמצעי עישון סמים לרבות כלי עישון, באנגים, מבחנות, קססות וכדומה, כמעט בכל פיצוציה בעיר ומחוצה לה מוכרים כלי עישון המוצגים לראווה במגוון צורות, גדלים וסגנונות ע"ג מדפים גלויים לעיני כל, בטענה כי כלים אלו הינם כלי נוי ודקורציה, ראש העיר, משה סיני, החליט להירתם למאבק ומנע את האפשרות למכור כלי עישון באופן גלוי, כפי שהיה עד היום, במסגרת חוק רישוי עסקים וכתנאי נוסף לקבלת רשיון עסק. אי מילוי הוראות תנאי זה, המופיע ברשיון לעסק, מהווה עבירה על החוק, שתביא לביטול רשיון העסק של בעל העסק העובר על הנחייה זו.

 

תאריך: 12/03/2004

מאת :יפה באומן

 כותבים email לכתבים -

 
הוספת תגובה

 

 
תגובות הגולשים
אין תגובות גולשים