פניית פרסה - ערעור פלילי

נגד הנהג הוגשה "הודעת תשלום קנס" בשל כך שלא נסע ישר לפי הוראת תמרור,קרי נסיעה בניגוד לחץ ישר שסומן על הכביש בכוון נסיעתו. לפי האמור בהודעה, נסע הנהג מכוון "המלך ג'ורג"' לכוון רחוב קרן היסוד בירושלים ובפינת רחוב קרן היסוד עם רחוב אחד העם פנה שמאלה וביצע פנית פרסה למרות שתמרור המוצב במקום בכוון נסיעתו מורה על נסיעה ישר בלבד. תגובת הנהג הייתה במעמד קבלת הדו"ח; "מה אסור לי לפנות שמאלה?" בית המשפט לתעבורה זיכה את הנהג ועל כך הערעור שהוגש ע"י המדינה. הנהג לא חלק על העובדה שביצע במקום פניית פרסה והמחלוקת הייתה אם ניתן לבצע פניית פרסה במקום שיש תמרור המורה על נסיעה בכוון ישר ואין תמרור האוסר על פניית פרסה. הבסיס לטענות הנהג בפני בית המשפט לתעבורה ובפני בית המשפט המחוזי הוא תקנה 44 לתקנות התעבורה הקובעת לאמור; (א) "לא יפנה נהג את רכבו כדי להסתובב ולנסוע לכוון הנגדי ללהל"ן-פניית פרסה') אלא בנסיבות שאין בהן הפרעה לתנועה או סיכון לעוברי דרך ולא יפנה כאמור כשהוא מתקרב לעקומה או לפסגה תלולה או מקום שרכבו אינו נראה לעיניי נוהג אחר המתקרב מכל צד שהוא. (ב') בכפוף לאמור בסעיף לא) מותר לפנות פניית פרסה לשמאל מנתיב לפנייה שמאלה ומכל נתיב אחר שלא הוצב בו תמרור או סימון האוסר פניית פרסה".

האם מה שאיננו אסור מותר בתקנות התעבורה? הנהג טען להגנתו כי בעוד שהכלל הוא כי כל דבר שאיננו אסור - מותר ועל כן חוקים בדרך כלל, ותקנות התעבורה בפרט תמיד אוסרים פעולות שאלמלא איסורם היו מותרים הריי שתקנה 44 לתקנות חורגת מן הנורמה ומתירה במפורש פניית פרסה לשמאל לא רק מהנתיב השמאלי ביותר אלא אפילו מכל נתיב אחר שאיננו מתיר באופן רגיל פנייה שמאלה, ובלבד שלא הוצב בו תמרור או סימון האוסר פניית פרסה. הנהג טען כי פניית הפרסה בוצעה בצומת שאין בו תמרור או סימון האוסר פניית פרסה ולעניין זה יש תמרור שסימונו ב-6 איסור פניית פרסה ובעת שהתנועה מכוון נסיעתו מותרת באור ירוק - יש אור אדום ברמזור למכוניות הבאות מן הכוון הנגדי. כך שאין בפניית פרסה משום הפרעה לתנועה ובפועל לא היה סיכון לעוברי דרך. עוד טען המשיב כי במקום שיש סתירה בין הוראת תמרור -הוראת התקנה עדיפה על הוראת התמרור. בא כוח המדינה טען כי הנהג לא הואשם בפניית פרסה אסורה לפי תקנה 44 לתקנות אלא בנסיעה בניגוד לכוון החץ. פסיקת בית המשפט לתעבורה בית המשפט קיבל את עמדת הנהג וקבע על פי כללי הפרשנות החלים במשפט הפלילי יש לאסור פניית פרסה "ברחל בתך הקטנה" ולשם כך יש להשתמש בתמרור המיוחד לאיסור פניית פרסה שהוא תמרור ב-6 ובמקרה הנדון לא נעשה שימוש בתמרור זה. בית המשפט לתעבורה קבע כי התקנה אינה מנוסחת בבהירות, דנה בהיתרים ולא באיסורים, ומכילה מילה מיותרת. התקנה מתירה פניית פרסה ובמקום שפניה מסוימת זו לא נאסרה במפורש ניסוחה הבעייתי של תקנה זו אינו מאפשר לקבוע כי לנהגים הועבר מסר ברור וחד משמעי בדבר המקומות בהם ניתן לבצע פניית פרסה.

קיים בלבול אצל הנהגים הרואים תמרור חיצים המורה על נסיעה בכוון מסוים והעדר קיומו של תמרור האוסר על פניית פרסה. בית המשפט זיכה את הנאשם באומרו; "מן הראוי כי הרשות המבצעת לא רק תבדוק את נוסח התקנה אלא תתקן אותה במפורש ובאופן שיובהר חד-משמעי כי פניית פרסה מותרת במקום שלא הוצב בו תמרור או סימון המורה אחרת". בשולי פסק דין זה ברצוני להבהיר לך הנהג/ת כי פניית פרסה הינה פעולה מסוכנת שגרמה לתאונות קשות וזאת כתוצאה ממגבלות שדה ראיה. במקום שיש אפשרות אחרת קרי נסיעה לפנים ופניה בטוחה מומלץ לעשות זאת.

 

תאריך: 14/05/2004

מאת :ניסים אליאס

 כותבים email לכתבים -

 
הוספת תגובה

 

 
תגובות הגולשים
אין תגובות גולשים