על גבם של ילדים רכים

אין ספק שכל הורה רוצה את הטוב ביותר עבור ילדיו, לכן קשה וודאי למי מההורים בבי"ס טל שמגיעים בבקרים בשבוע באחרון, לראות ילדים ששערי בית הספר סגורים בפניהם. רבים שואלים את עצמם האם באמת כל הגורמים המעורבים בנושא, וצודקים ככל שיהיו, אכן רואים את טובתם של הילדים הרכים, מול עיניהם. לפני תחילת שנת הלימודים התפרסם ב"אינדקס" סיפורם של הורים לילדים שלמדו במהלך השנה הקודמת בבי"ס "טל", בגן חרצית וכאשר ביקשו לרשום את ילדיהם לכתה א' יחד עם חבריהם נתקלו בסירוב מצד העירייה, בשל השתייכותם לאיזור הרישום של בי"ס "אשכול". כשהתחיל הסיפור היה מדובר ב-ד ילדים חמישה אמורים ללמוד בכיתה א' ושני ילדים תלמידי כיתה ב'ו-ג'. במהלך המאבק עם העירייה נשרו שלושה, משפחה אחת עוזבת את העיר, שניה הילד נקלט בבית ספר טל באישור העירייה. והשלישי נכנע ונקלט באשכול.

ההורים עושים דין לעצמם ושולחים את ילדיהם לבי"ס "טל" ונימוקיהם עימם. ראש העיר, משה סיני, זימן בתחילת שנת הלימודים את הורי התלמידים לפגישה בלשכתו ובה הבהיר להם באופן חד משמעי, שעמדת העירייה הינה שעל התלמידים לחזור לבי"ס "אשכול" ובכך לשמור לכבד את החוק, הסדר, הכללים והנהלים ובמקביל לזכות את ילדיהם בחינוך הטוב המגיע להם. התנהגותם של ההורים כנגד הרשות, היא בגדר "איש הישר בעיניו יעשה" והיא מבטאת אלימות של הורים כנגד מוסדות החינוך בעיר, תוך נסיון לקבוע סטנדרטים חינוכיים וחריגה מהנהלים, וזאת על גבם של הילדים. לטענת העירייה, הילדים משמשים נשק בידי ההורים ולמעשה הופכים לנפגעים העיקריים בכל הסיפור. כבר עברו עשרים יום מתחיל הלימודים והתלמידים אינם פוקדים את ספסל הלימודים כפי שנדרש עפ"י חוק חינוך חובה ומפסידים חומר לימודי רב. בנוסף, נמנעת מהם, אומרים בעירייה, ע"י הוריהם, חווית הכניסה לכיתה א' והשתלבותם בבי"ס יסודי, ספק רב אם ניתן יהיה לפצותם בגין הפסד זה.

עדי ורהפטיג, אב לילד בכיתה א' וילד בכיתה ג' אמר ל"אינדקס" בתגובה לטענות העירייה: "אנחנו לא הפעלנו כל אלימות. העירייה מתעלמת מבעיות כמו בעיות אלימות שהילד שלי סבל ממנה, ומנסה לטייח את הדברים, בראש מעייננו עומדת טובת הילדים, מה שלא נראה כך מבחינת העירייה. בנושא איזורי הרישום, יש דוגמאות רבות של בקשות שנענו על ידי העירייה, גם השנה. העירייה משכה אותנו במשך שבועות, העבירה את הטיפול בעניין מגורם אחד לשני, משכה ודחתה את הזמן עד פתיחת שנת הלימודים ולא הותירה בידינו ברירה. השבוע, לאחר פניה ללשכת ראש העיר, הופנינו למנהל מח' החינוך, ופגישה שתואמה עימו בוטלה במועד מאוחר יותר כשמה שנסר לנו שאלו ההנחיות שקיבל מלשכת ראש העיר. העירייה אישרה לתושבי גבעה 3 בגבעת טל לבחור בין בי"ס אשכול לבי"ס טל וכולם בחרו בבי"ס טל, מה שיצר מצב שנותרו שלושה ילדים שהופרדו מחבריהם עימם למדו במשך שלוש שנים קודם לכן בגן הילדים". באשר לשאלתנו בנוגע לפגיעה בילדים, אמר ורהפטיג: "הילדים בסדר גמור. הבן שלי אמר לראש העיר שהוא לא רוצה ללכת לבי"ס. ראש העיר אמר לו שהוא ילך לבית הספר וגם ייהנה שם. הדרך לפתרון בעיות הוא להכיר בקיומן. מצד העירייה יש התכחשות מוחלטת לבעיה. עד היום לא שמענו נימוק ענייני מהעירייה, רק שזה לא על פי איזור רישום". באשר לדברי העירייה כי הילדים לא לומדים מתחילת השנה, אומר האבי הילדים למדו עד ה-8 לחודש בביה"ס, עד שהעירייה מנעה את כניסתם לביה"ס באמצעות מאבטחים. הילדים ממשיכים לעקוב אחר החומר הנלמד וללמוד אך היינו מעדיפים שזה ייעשה בדרך אחרת".

תגובת מ"מ דובר מחוז המרכז במשרד החינוך, אבי קצובר:"זכותה של הרשות המקומית לווסת את התלמידים לבתי ספר על פי שיקולים עירוניים. התלמידים נשלחים לבתי הספר, על פי איזורי רישום מוגדרים וקבועים. הורים שאינם שולחים את ילדיהם לבתי הספר על פי השיבוץ שנקבע להם - עוברים על חוק חינוך חובה ועשויים להיתבע על כך בבית המשפט. סירוב ההורים לשלוח את ילדיהם לבי"ס "אשכול" מטופל בימים אלו על ידי הגופים הרלוונטיים בעיריית ראש העין. הנושא גם נמצא במעקב הפיקוח של מחוז מרכז במשרד החינוך".

 

תאריך: 23/09/2004

מאת :יפה באומן

 כותבים email לכתבים -

 
הוספת תגובה

 

 
תגובות הגולשים
304  ל.ד.
 מחלקת החינוך בעיריית ראש-העין ומשרד החינוך, צריכים ...
305  מ.כ.
 וועדת דוברת שהגישה המלצותיה למשרד החינוך המליצה לב ...
306  ל
 בה"ס אשכול זה בה"ס של ברברים מדרגה ראשונה הילדים ש ...
307  נ.ר.
 ילדים רבים עומדים להתווסף לבית-ספר אשכול מהבנין הח ...
308  דני
 כבוד ראש העיר, תושבים מרוצים הם נכס! נכון, ע"פ הח ...
309  ד
 בצורה הכי בוטה, תיארה 306, ובדיוק רב, את מצבו של ב ...
310  perel moshe
 תוהה אני האים ראית כבוד ראש העיר את הכתבה על החווה ...
311  א.י.
  חבל ש"אזרחים" בחרו להיות כלל לא ענייניים וניצלו ...
313  תושב שמודאג מהשכנים
 בתי ספר הם יישות דינמית על כל המשתמע מכך. זכורה לי ...
314  ש.כ
 חברה מה קורה לכם בשנים האחרונות שמו של ב"ס אשכול ה ...
[1/2]

 

 

   
   
 

הילדים יושבים ולומדים מחוץ לבית ספר טל

 

24/09/2004