ארנונה זו לא תורה מ-סיני

עיתון "אינדקס" נרתם להוביל מאבק בגזירות ובחיובי הארנונה , ראש העיר, משה סיני רוצה להעלות את הארנונה בעוד 5% , חבר מועצת העיר מתניה יצחק, לא מתנגד להעלאת הארנונה .

תושבי העיר מוזמנים להגיע לדיון בנושא התקציב, שבעקבותיו תועלה הארנונה ולהביע את מחאתם. הישיבה תתקיים ביום שלישי ה-11/04 /30 בשעה 18:30 בלשכת ראש העיר. עורך עיתון "אינדקסיי רזיאל אחרק, שיגר לראש העיר באמצעות עורך דין חבר איתי מכתב, בו הוא דורש להחזיר לתושבי ראש העין את הכספים שנגבו מהם שלא כנדרש, חברי מועצה טוענים כי ראש העיר משהה את החלטתו לגבי מינוי הסגנים עד לאחר הדיון על העלאת הארנונה ומי שיתמוך בהצעה ייהנה מסגנות ושכר בצידה. חשוב לציין כי העירייה אינה מחוייבת להעלות את הארנונה ואין דרישה של משרד הפנים להעלות את הארנונה. בישיבת הנהלת הקואליציה שהתקיימה ביום שלישי נדון נושא צו הארנונה לשנת 2005. המלצת הגזברות היא להעלות את הארנונה ב- % 5 בשנת 2005.

חברי המועצה מלמד מיכאל (ש"ם) ושרי סלע ( יחד) העבירו ביקורת על אגף הגזברות ובקשו מהגזבר למצוא חלופות אחרות לאיזון התקציב, לאתר מקורות הכנסה חלופיים וכן ביקשו לדעת כיצד לאחר הגבייה המאסיבית שהעירייה מבצעת, עדיין חסרים כספים. חברי הנהלה שהשתתפו בישיבה טענו כי חבר מועצת העיר מתניה יצחק הוא היחיד שלא התנגד לדרישה להעלאת הארנונה. לאחר שועדת הכספים תקיים השבוע דיון, יובא הנושא לאישור מועצת העיר בדיון שיתקיים ביום שלישי בשבוע הבא. הדיון בועדת הכספים צפוי להיות מעניין ומורכב כמו הרכב החברים בה. חברי ועדת הכספים: יו"ר - שרי סלע וחברים בה: משה בן-טובים, מתי יצחק, מיכאל מלמד אבי סמובסקי ופיני דניאל. ראוי לציין כי ראש העיר אינו מחוייב לקבל את המלצת ועדת הכספים. תחושה קשה חשים כיום רבים מתושבי ראש העין, תחושה של חוסר אונים מול הרשות העושה בכיסם ככל העולה על רוחה.

בשבועיים האחרונים הוצפה מערכת עיתון "אינדקס" בפניות של תושבי העיר. "בחרנו בראש העיר משה סיני, כדי שינהל את העיר. יש תחושה שהוא שולט בנו ולא מנהל אותנו" התבטא בפני תושב מאוכזב. תושבי העיר עומדים חסרי אונים מול דרישת העירייה לתשלום סכומים של אלפי שקלים רטרואקטיבית וזאת מבלי כל הכנה מראש. ואם לא די בכך, אזיי שולחת העירייה לתושבים מכתב מעו"ד ובו דרישה לסור לאלתר לעירייה ולפרוע את חובם.

על מה קמה הצעקה ?

ליקטנו חלק קטן מטענותיהם של התושבים, טענות שיש בהן הרבה מן הצדק.
1. מדוע העירייה מחייבת את התושבים לשלם על שנים קודמות ?
2. .מדוע מחייבת העירייה על מחסנים של כתר פלסטיק?
3. מדוע העירייה מחייבת לשלם ארנונה על פרגולה (אם משלושת צדדיה בנוי קיר בגובה של חצי מטר ?
4. מדוע העירייה מחייבת לשלם ארנונה על חנייה ( אם משלושת צדדיה בנוי קיר בגובה של חצי מטר ?
5. מדוע מחייבת העירייה לשלם ארנונה על קומת עמודים ?

חברים במועצת העיר ביקשו לא פעם שמועצת העיר תידון בנושא החיובים הרטרואקטיביים והחיובים על קומות עמודים בשכונות הותיקות. ראש העיר מעדיף שהנושא לא יועלה לדיון ונימוקיו עימו. מבחינת העירייה מדובר במהלך חוקי ולכן אין צורך לדון בו ולקבל את אישור מועצת העיר לגביו. אך ראוי לזכור שחברי מועצת העיר הינם נבחרי ציבור שכל אחד מהם נבחר כדי לייצג את האינטרסים של תושבי העיר שבחרו בו.

 

תאריך: 28/11/2004

מאת :מערכת אינדקס

 כותבים email לכתבים -

 
הוספת תגובה

 

 
תגובות הגולשים
434  בר יוחאי
 כל הכבוד לאינדקס על הובלת המהלך לעצירת חליבת התושב ...
435  תושבת גבעת הסלעים
 מר סיני היקר שכחת כבר את מי שבחרו בך. שכור מה ש ...

 

 

   
   
 

 

28/11/2004