הארנונה שוב עולה

גזירה נוספת ניחתה השבוע על ראשם של תושבי העיר, כאשך מליאת מועצת העיר אישרה את העלאת הארנונה ב-2.8% (ריאלי) שמשמעותה בעצם העלאה של4% בשל עליית המדד ב-1.2% , עצוב .

בתום ישיבה סוערת בה הטיחו חברי מועצה זה בזה האשמות הקשורות למה שקרה בשבוע האחרון, אישרה מועצת העיר ברוב של קול אחד (שבעה קולות בעד הצעת הקואליציה, לעומת שש קולות בעד הצעת האופוזיציה) את העלאת הארנונה ב-2.8% ריאלי, משמע עם עליה של1.2% של המדד, מדובר בעליה של 4% זאת שלפני זמן לא רב הועלתה הארנונה ב-3% .

אכזבה וכעס גדול שררו בקרב התושבים שהגיעו לישיבה שדנה בצו הארנונה. נדמה שראש העיר עשה כל מה שאפשר כדי שיוכל להעביר את ההחלטה על העלאת הארנונה. כוחות משטרה ומאבטחים נוספים של חברת "יבטח", הגיעו לבניין העירייה, ככל הנראה מחשש שהדיון בנושא העלאת הארנונה יעורר מהומות. דבר קיומה של הישיבה הועבר לידיעת "אינדקס" רק ביום חמישי, למרות שעל פי התאריך על המסמך ההודעה על כך הועברה לחברי מועצת העיר כבר ביום רביעי. עד הרגע האחרון נמשכו הנסיונות למנוע את קיומה של הישיבה בטענה שאינה חוקית. בשל העובדה שדבר קיומה לא הובא לידיעת חברי מועצת העיר עשרה ימים קודם לכן. כפי שנדרש בפקודת העיריות סעיף 14ב' וצוטט במכתב ששלח מו"ל ועורך "אינדקס" רזיאל אחרק לראש העיר משה סיני, לידיעת שר הפנים אופיר פינס, ליועצת המשפטית של העירייה ולחברי מועצת העיר "הזמנה לישיבה שבה יידונו בתקציב, בתשלומי חובה או בחוק עזר תימסר לחברי המועצה עשרה ימים לפחות לפני יום הישיבה, זולת אם הסכימו כל חברי המועצה למועד קצר יותר."

ראש העיר העלה להצבעה את הצעתו של עו"ד זכי קוממי מסיעת "יוזמה" כהצעה נגדית להצעתו, שכן באופן כזה מונים רק את הקולות שהצביעו בעד כל הצעה, בלי למנות את מי שהצביעו נגד או נמנעו. למרות זאת, כל בר דעת יכול היה לראות שהקואליציה בה התהדר ראש העיר אינה יציבה ורחבה כל כך. האשמות הוטחו משני צידי השולחן, ראש העיר קרא לאלונה דור-קולן לספר את האמת על בקשתה לקבלת תפקיד סגן בשכר, מה שהעלה את חמתה של דור-קולן שקראה לעברו שהוא משקר במצח נחושה. קריאות רבות הופנו מצד חברי מועצת העיר מהשכונות הותיקות לעבר חברי המועצה יעקב אדמוני ושלום דראב לוותר על שכר, כדי שאפשר יהיה להפנות את התקציב המיועד לשכר הסגנים שלטענתם יגיע ללמעלה ממיליון שקלים, לנושאים אחרים, ולאפשר את הפחתת העלאת הארנונה הנדרשת. חבר מועצת העיר מהאופוזיציה, משה בן טובים, ציין בדיון מקרים של תושבים, בעיקר מהשכונות הותיקות בה בנויים בתים פרטיים גדולים ומתגוררים בהם בעיקר קשישים, שנאלצים לשלם כיום ארנונה גבוהה, בעוד הכנסתם החודשית נמוכה והעלאה נוספת בארנונה משמעותה קריטית עבורם. בן טובים ציין שהמצב בשכונות החדשות אינו טוב יותר, וב-%30 מהבקשות שמופנות כיום לועדת הנחות מגיעות מהשכונות החדשות.

ראש העיר לשעבר, יגאל יוסף, ציין את העובדה שבשנת 2004 הצליחה העירייה לגבות פחות מאשר בשנת 2003 שהיתה כזכור שנת בחירות ואמר כי הקשיים לגבות את הארנונה יגברו ככל שיעלו אותה וקרא לראש העיר להילחם במשרדי הממשלה ולא לבחור בדרך הקלה של העלאת הארנונה והגדלת הנטל על התושבים. יו"ר ועדת הביקורת אלונה דור-קולן אמרה לראש העיר שהוא מנותק מהמציאות והמציאות היא עגומה, יש אנשים שלא לוקחים תרופות כי אין להם כסף ויש אנשים שאין להם מים חמים בבתים. מזל שיש מקוואות. "אני שואלת" אמרה דור קולן "מה עשית כדי למנוע את העלאת הארנונה, איזו דוגמא אישית נתתי פיטרת עובדים וקלטת עובדים חדשים ? קיצצת בשכרך?" בתגובה אמר ראש העיר: "אני חושב שצריכה להיות הגינות מינימלית לחברת מועצה שמעלה בקשה לביטול שכר הסגנים וניהלה משא ומתן על קבלת תפקיד סגן בשכר ואף העבירה מסמך ממועצת שינו''" הדברים עוררו את חמתה של דור קולן, שקראה לעברו של ראש העיר שהוא שקרן. דור-קולן העבירה עוד ב- 22/1 לראש העיר מסמך להצעה לסדר בנושא אי מינוי סגנים בשכר בשנת 2005, עליו חתומים שבעה מחברי מועצת העיר, ששכרם ישמש למטרות ציבוריות ולהחזר הוצאות לחברי המועצה. בעד הצעתו של ראש העיר הצביעו: משה סיני, שלום דראב, מתי יצחק, יעקב אדמוני, מיכאל מלמד, סיגל שיינמן ושרי סלע. פיני דניאל נעדר מהישיבה בשל פטירתה של אמו. הצעתו של עו"ד זכי קוממי, שאף הגיש בישיבה לראש העיר את העצומה עליה חתומים כ-3000 מתושבי העיר כנגד העלאת הארנונה, שהציע שלא להעלות את הארנונה כלל, לבטל את מינוי הסגנים בשכר ולהחזיר את ההנחות, הצביעו: משה בן טובים, עו"ד זכי קוממי, אלונה דור-קולן, אבי סמובסקי, עו"ד עדה אהרון ויגאל יוסף. נעדרו מהישיבה: יבגני מלמוד ופיני דניאל.

 

תאריך: 28/01/2005

מאת :יפה באומן

 כותבים email לכתבים -

 
הוספת תגובה

 

 
תגובות הגולשים
451  תמיר כהן
 העלעת הארנונה אינה תשנה דבר בעיר ובמיוחד לא בוותיק ...
452  רוני
 בושה וחרפה אוי לנו מנבחרי ציבור שאינם מייצגים נ ...

 

 

   
   
 

 

28/01/2005