הציבור ישפוט

חילופי הדברים הקשים בישיבת מועצת העיר שעסקה בהעלאת הארנונה בשבוע שעבר, בה הטיחו ראש העיר משה סיני וחברת מועצת העיר אלונה דור קולן, האשמות זה בזו נמשכו גם השבוע. סיני שלח לחברת המועצה דור קולן מכתב בעניין התנהגותה הבלתי ראוייה (כך לשון המכתב') בישיבת מועצת העיר, שהתקיימה ב-25 בינואר, דור קולן הגיבה למכתבו כשהיא סותרת אחת לאחת את כל טענותיו ואת המסמכים שצירף כדי לחזק את דבריו. "הכינויים הבוטים בהם כינית אותי עוברים את גבול הטעם הטוב, והם בחזקת הוצאת דיבה ולשון הרע" כותב סיני לדור-קולן ומוסיף כי אך מפאת כבודם של הנוכחים בחר שלא להגיב ולא להציג את העובדות המתועדות במסמכים, דבר שלדבריו היה מביך את חברת המועצה ומציג אותה באור שלילי.

"מעיון קל במסמכים המצורפים" כותב ראש העיר "ברור לכל כי ביקשת לעצמך תפקיד סגן בשכר, וכל נסיון להתכחש לעובדות הוא מיותר ומוסיף חטא על פשע." "העובדה כי שקלתי יחד איתך, במהלך המשא ומתן הקואליציוני, את האפשרות לוותר על הסגנים בשכר ואף ניסחנו יחד טיוטא הינה נכונה ולגיטימית" מוסיף לטעון ראש העיר "ואינה מצדיקה כלל וכלל את השתלחויותייך חסרות הרסן ואת הביטויים שהטחת בי" סיני מצפה שדור קולן תתנצל בפניו ובפני חברי מועצת העיר, ותתן להתנצלות זו ביטוי פומבי בעיתונות "בדיוק כפי שזכו לפרסום התבטאויותייך במועצה." אלונה דור-קולן לא המתינה וכתבה בתשובתה לראש העיר כי היא דוחה מכל וכל את האמור במכתב, "כל המסמכים שצרפת, רק מחזקים את טענותי כלפיך בעניין התבטאויותיך וההתנהגות הבלתי ראוייה שלך בישיבת המועצה."

אחד המסמכים שצורף למכתבו של ראש העיר, היא התיחסותו של מתמחה במשרד עו"ד איבצן-נצר, שמופנה לחברת המועצה דור-קולן ובו התיחסות לנושא מינוי לתפקיד סגן ראש העיר. והאפשרות העומדת בפני ראש הרשות. במידה וסגן ראש עיר שצריך לפנות את מקומו בשל הסכמים קואליציוניים, יסרב לעשות כן, "על מנת לרענן את זכרונך" כותבת דור-קולן "אזכיר לך שמדובר במסמך הדן בשאלה עקרונית, שהטרידה אותך ואת מקורביך בעת שעסקתם במו"מ הקואליציוניים עם סיעות שונות, ואתה הוא שביקשת ממני להשיג עבורך חוות דעת משפטית." דור-קולן טוענת כי במקום להודות לה על הסיוע, בחר ראש העיר להציג את המסמך האמור כאילו מדובר במסמך של מועצת "שינוי" או כאילו הדבר מוכיח דרישה שהגישה. עוד טוענת דור קולן כי בניגוד לדברי ראש העיר בישיבה, באף מוסד ממוסדות "שינוי" לא נתקבלה החלטה הקשורה לקואליציה בראש העין. מסמך ה"שישייה", צורף גם הוא למכתבו של ראש העיר, ודור-קולן טוענת כי אין בו כל חדש, מדובר בהתחייבות הדדית של ששת חברי המועצה לפעול כקבוצה על מנת לאזן ולחלק בצורה שיוויונית את חלוקת התפקידים בעירייה.

לגבי מכתבה של חברת המועצה דור-קולן מ-18 בינואר, המופנה לחברת מועצת העיר סיגל שיינמן: "מכתבי אינו מופנה אליך, אלא לחברי השישייה ואין לראות בו כל דרישה ממני אליך. כמו כן, מכתב זה מדבר על הסכמה להיות סגן ולא סגן בשכר. אך למרות זאת. ככל הנראה בעידוד שותפותיך החדשות לקואליציה. הינך עושה בו שימוש כדי להטעות את הציבור." "במכתבך אתה עצמך מודה בכך שהצעתי לביטול הסגנים בשכר הינה חלק ממהלך מתוכנן מראש שקיבל את ברכתך ואף נוסח בכתב ידך" כותבת דור קולן "ולא כפי שניסית להציג ולהטעות את חברי המועצה במהלך הישיבה". דור קולן מזכירה לראש העיר כי עוד בחודש אוקטובר הגישה הצעה לסדר, לפיה כל נבחרי הציבור לא יקבלו שכר. "אך במסגרת מדיניותך שלא לקיים ישיבות מן המניין במספר הדרוש על פי החוק, תוך התעלמות בוטה מפקודת העיריות מנעת דיון בהצעה". "אני מציעה לך" מסכמת דור קולן את תשובתה "לבוא בטענות רק אל עצמך ואל יועציך אשר מסייעים לך כל פעם להיכשל מחדש".

 

תאריך: 03/02/2005

מאת :יפה באומן

 כותבים email לכתבים -

 
הוספת תגובה

 

 
תגובות הגולשים
אין תגובות גולשים