יש לבטל את ישיבת מועצת העיר !!

מו"ל ועורך "אינדקס" מינה את עו"ד דורון שמואלי לבחון את ההליך המשפטי והחוקי של ישיבת מועצת העיר שדנה בנושא צו הארנונה ב-25/1/05.

ע"ד שמואלי מציין בפנייתו לראש העיר משה סיני כי הישיבה שהיתה אמורה להתקיים ב-1/04 ו/30 (אליה זומנו חברי מועצת העיר ב-18/11 - למעלה מעשרה ימים לפני מועד קיום הדיון, שבוטל במפתיע ביום הישיבה עצמו והודעות על כך נמסרו לחברי המועצה טלפונית. ב-20/1/05, 63 ימים מיום הזימון הראשון, זומנה שוב ישיבה שלא מן המניין בנושא צו הארנונה, בהתראה של חמישה ימים בלבד. רזיאל פנה ביום הישיבה במכתב לראש העיר משה סיני ובו דרישה לבטל את הישיבה בשל אי חוקיותה. (מכוח סעיף 4 ו ב', פרק רביעי לתוספת השנייה בפקודת העיריות נוסח חדש. 4ו (ב) הזמנה לישיבה שבה ידונו בתקציב, בתשלומי חובה או בחוק עזר תימסר לחברי המועצה סו ימים לפחות לפני יום הישיבה, זולת אם הסכימו כל חברי המועצה למועד קצר יותר.

עו"ד שמואלי טוען כי עד עתה לא קיבל מרשו (רזיאל) תגובה לפנייתו לראש העיר. למרות הפנייה החליט ראש העיר לקיים את ישיבת המליאה ולדון בצו הארנונה.

עו"ד שמואלי דורש כי לאור האמור לעיל ועל מנת לבחון את ההליך המשפטי:
א, לקבל את הסיבות לביטול ישיבת המועצה שנקבעה ל-30/11/04 ומדוע נמסרו הודעות טלפוניות בגין ביטול הישיבה טלפונית רק ביום הישיבה האמורה?
ב. מה הסיבה לקיום ישיבת מועצה בהתראה קצרה מ-10 ימים ?
ג. מה הסיבה לחוסר ההתיחסות להתראה בנוגע לאי חוקיותה של הישיבה ובניגוד לאמור בחוק לכאורה ?
ד. מדוע התקיימה הישיבה כאשר שני חברי מועצה נעדרו עקב אילוצים שלא בידם, האחד ישב שבעה והשני נמצא בחו"ל?
האם לאחר דחייה של 63 ימים מיום הזימון הראשון לא התאפשרה דחייה של ימים ספורים?

 

תאריך: 03/02/2005

מאת :יפה באומן

 כותבים email לכתבים -

 
הוספת תגובה

 

 
תגובות הגולשים
אין תגובות גולשים