שירות חוגים פעילים

 
 

שירות "חוגים" נועד לאפשר לכל גוף המפעיל חוגים שרוצה בכך לפרסם את פרטי החוג ותחום הפעילות.
וכן לאפשר לכל תושב בראש העין המעוניין בכך לאתר את החוגים המוצעים לתושבים.

 
  השירות ניתן חינם וכל גוף או אדם פרטי יכול לצרף את החוגים שהוא מארגן ל "חוגים".  
 

תוכן המודעות בשירות זה הם
 באחריות מארגן החוג !!

 
 

להצטרפות חינם לשרות "חוגים" יש להפעיל קישור " הצטרפות" ולמלא את הפרטים הדרושים.
לאחר הרישום יש לפנות לצוות האתר או בטלפון
 - 051-555527 על מנת לקבל הרשאות למערכת והוראות הפעלה.

 
 

 הצטרפות