א-ג

 אירובי נערות  

 

 

בהדרכת חנית מלכי

 

 

לב הגבעה

 מיקום

   

יום ה - 16:00-16:45

שעות פעילות

         
ג-ו

 אירובי נערות  

 

 

בהדרכת חנית מלכי

 

 

לב הגבעה

 מיקום

   

יום ה - 16:45-17:30

שעות פעילות

         
ז-י''ב

 אירובי נערות  

 

 

בהדרכת חנית מלכי

 

 

לב הגבעה

 מיקום

   

יום ה - 17:30-18:15

שעות פעילות

         
מבוגרים

 התעמלות נשים - חיטוב +עיצוב  

 

 

בהדרכת מירב א,ג,ה -08:30-09:30 ב,ה - 20:30-21:30,21:30-22:30

 

 

לב הגבעה

 מיקום

   

א,ב,ג,ה

שעות פעילות

         
מבוגרים

 התעמלות משולבת  

 

 

בהדרכת רונית פולק

 

 

לב הגבעה

 מיקום

   

א,ד 21:00-22:00

שעות פעילות

         
[1/3]