גילאי 3-5

 התנסות ביצירה   

 

 

בהדרכת יהודית סחיש המחיר כולל חומרים (20 ש"ח)

 

 

לב הגבעה

 מיקום

   

יום ב - 17:00-18:00

שעות פעילות

         
 

 פימו - שילוב אומנויות  

 

 

בהדרכת יעל נגר 140 ש''ח עלות חומרים לשנה

 

 

 

 מיקום

   

יום א' - 17:00-18:00

שעות פעילות