הגג מחייב מעקה  
   
מקורו של החיוב לבניית מעקה בספר דברים פרק כ"ב פסוק ח" "כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי ייפול הנופל ממנו" ופרשנים מרחיבים לרבות כל דבר המזיק כגון: "כלב רע, וסולם רעוע", משום כך החובה לבנות מעקה, שמאז לבשה צורה בהתקנת תקנות ותקנים אינה חלה רק על מעקה, אלא מורחבת לכל פריט בבית אשר בנייתו מונעת סיכון בטיחותי ואי ביצועו כהלכה יוצרת סיכון, כגון: העדר מעקה על הגג, מעקה לא תקין בהפרשי מפלסים, סולם רעוע, תקרה מטה לפול, וכיוצא בזה.

למעשה חלק ניכר ומהותי מההנדסה האזרחית והאדריכלות נכלל בקטגוריה זו של "ועשית מעקה לגגך". על פי תקנות התכנון והבנייה בקשה להיתר, תנאיו ואגרות תש"ל 1970, התוספת השנייה, סעיפים 3.90 עד 3.93, נדרש כי במרפסות, בגגות של בניינים גבוהים ושרום רצפת קומתם העליונה ביחס לרום מפלם הכניסה הוא מעל 5. 11 מ', וכן בגגות אחרים שהגישה אליהם לא באמצעות סולם בלבד, יהיה הבנוי לפי תקן 142 ו, בתקן דרישות שונות ממעקה מבחינת חוזקו, מבנהו, החומרים מהם מורכב, ועוד, גובה המעקה מהמפלס שממנו נמדד צריך להיות 105 ס"מ לכל הפחות, ובמבנה מגורים ובמבנים לשימוש ילדים אסור שיהיה אפשרי לטפם על המעקה ולפיכך מעקה עם שלבים אופקיים במרווח הגובה בין 10 ס"מ לבין 90 ס"מ מהמקום שבו נמדד המעקה פסול. גם מעקה הבנוי מבטון בגובה כיסא, מחייב תוספת בגובה של 105 ס"מ, כדי למנוע סיכון. אלא שלקבלנים מסוימים הדבר נראה מופרז, וכדי לחסוך, הם מתקינים את המעקה בחלק הפנימי של המרפסת, ואף מקטינים את השטח השימושי של המרפסת ומונעים שימוש במעקה בחלקו הבנוי לישיבה הכול כדי לחסוך. יש המתחכמים ומוסיפים מוט אופקי המקטין עוד יותר את המרפסת. בפועל זהו תכנון נגד רווחתם של הדיירים יש לראות בכך וכאשר הקבלן "מצליח" להערים על דרישות התקן ליקוי תכנוני מובהק מהסיבות המנויות לעיל של ניצול סביר של חלל המרפסת. על רוכשי דירות חדשות לבחון מראש את התוכניות ולזהות ליקוי מסוג זה על מנת לבטלו בשלב מוקדם, אפילו לפני חתימת ההסכם.

אין במאמר זה משום תחליף לייעוץ משפטי וכל מקרה לגופו,
 
   
עו''ד איתי חבר מאת: