שפוך חמתך

נושא:  ארנונה בעידן החדש של סיני

 בושה וחרפה על חשבון התושבים ראש עירינו מנסה לשלם לאנשי שלומו מדוע ראש עירינו אינו מטפל בדברים בסיסים כמו ניקיון העיר אין שום הצדקה הגיונית שיעלו את הארנונה ב 3% ועתה מדברים על העלאה נוספת של 5% האם הגיוני שבגין מחסן צריך לשלם ארנונה האם כל פעם שראש עירינו ירצה לממן יועצים למיניהם הוא יחמוס את התושבים לדעתי התושבים צריכים להפסיק לשלם את הארנונה עד שראש עירינו יתפכח ויבין שהתושבים אינם פרה חולבת


הוסף נושא