להקת פוטוסינתזה

   

שירים

 

 השיר נכתב על: יובל קראוטהמר

יובל

 

 כתבה - שחר בן אריה  לחן - פוטוסינתזה

ואני חושבת