13/10/2013
אודותינו מהדורת השבוע מהדורות קודמות חיפוש בארכיון דפי אינדקס תושבים מגיבים צור קשר
תוצאות חיפוש
נמצאו 1230 תוצאות התואמות את החיפוש
גוף לא מבוקר ונתון ללחצים
מאת: יהורם אלוני
מבקר העירייה, משה כהן מציין בדו''ח המבקר כי בעמותה לשירותים החברתיים של העירייה אין וועדת ביקורת ותשלום ''תוספות השכר נובעות בדרך כלל על רקע בקשות ולחצים של העובדים''.

מבקר העירייה משה כהן מעביר בדו"ח המבקר לשנת 2011 ביקורת על כך שבעמותה לשירותים החברתיים של העירייה לא מונתה וועדת ביקורת "בהתאם לכללי מינהל תקין בגופים המנהלים פעילות בהיקפים כספיים נכבדים ובעיקר בגופים ציבוריים". עוד כותב המבקר "מתבקש והכרחי שיהיה גוף ביקורת לאיזון ובקרה על פעילות התאגיד שבשליטת העירייה. לדעת הביקורת, למרות שאין חובה לוועדת ביקורת באם מתקיימת חלופת הגוף המבקר, יש טעם, לנוכח הפעילות ההולכת וגדלה בעמותה וההיקף הגדול של הפעילויות שזו מקיפה, להקים וועדת ביקורת שתקיים ביקורות שוטפות ומעמיקות על פעילות העמותה".

יתרה מכך, המבקר מוסיף כי בחודש אפריל 2009 התקיימה האסיפה הכללית הראשונה של העמותה ובמסגרת זו מונתה וועדת כוח אדם אשר לדברי המבקר "לא הגדירה את תפקידיה וסמכויותיה של הוועדה". לטענת המבקר, ההחלטה התקבלה על ידי יו"ר הוועדה שהנו חבר מועצה, יחד עם שלושה חברים נוספים- עובדי העירייה. עוד מציין המבקר כי "לא קיים נוהל מסודר המגדיר את אופן פעילות וועדת כוח אדם ושכר". המבקר מציין כי "מתוך סקירת הפרוטוקולים של וועדות כוח אדם לשנים 2010- 2008 עולה כי מעת לעת אושרו תוספות שכר, עדכון היקפי משרות ואישור עובדים חדשים. תוספות השכר נובעות בדרך כלל על רקע בקשות ולחצים של העובדים. תוספות השכר נקבעות ללא מדיניות שכר ברורה ולא מגובה בנהלים ברורים".

אורי דורון, סגן גזבר העירייה וגזבר העמותה הגיב לדברי הדו"ח.
 באשר למינוי וועדת ביקורת כותב דורון "להקמת וועדת ביקורת, למרות שאין חובה, מקובלת המלצת המבקר. תובא לדיון באסיפה הכללית ביקורת בעמותה. יחד עם זאת, ניתן לראות כגוף המבקר את רו"ח אליהו בשארי מבקר הפנים של העמותה".
באשר לוועדת כוח אדם כותב דורון "יוגש לאישור האסיפה הכללית מסמך המגדיר את תפקידי הוועדה וסמכויותיה".
באשר למדיניות השכר מוסיף דורון כי הנושא "יטופל במסגרת הכנת נהלים".
ראש העיר הגיב לדברי הדו"ח "לאור הביקורת מונה מנהל הקונסרבטוריון כמנהל התפעול של העמותה בנוסף לתפקידו. זאת לאור ההיקף הכספי והפעילות של העמותה בתחום זה. יתר הנושאים שצוינו בביקורת ייבדקו ויידונו בישיבה הקרובה של האסיפה הכללית של העמותה, שתתכנס לצורך קבלת החלטות בנושאים המבוקרים".
 
בתמונהף האגף לשירותים חברתיים
תאריך: 18/10/2012
גיליון: 857
עמוד: 8
חדשות ראש העין
תשחץ
לוח אינדקס
חדשות השומרון
סודוקו
נדל''ן
הכתבה המרכזית
אסטרולוגיה
במחשבה שנייה
לא קונבנציונאלי
מדור משפטי
חגים ומועדי ישראל
חינוך ותרבות
מדור חקירות
חדשות בארץ
ספורט
מחשבים
טוקבקינדקס
פלילי
רפואת שיניים
משולחן הדוברת
סיבוב בעיר
צרכנות
שונות

  הדפסהדפס

 
אינדקס אובייקטיבי רח' שבזי 26 ראש העין, 48622   טל:03-9022299, 0544-318001 פקס: 03-9022298
אודותינו | מהדורת השבוע | מהדורות קודמות | חיפוש בארכיון | תושבים מגיבים | תקנון | מפת האתר
Powered by הקמת אתרים  קידום אתרים עיצוב אתר - קצנשטיין גילי , נטלי חדד ארמי כל הזכויות שמורות © www.index-r.co.il