14/10/2013
אודותינו מהדורת השבוע מהדורות קודמות חיפוש בארכיון דפי אינדקס תושבים מגיבים צור קשר
תוצאות חיפוש
נמצאו 1230 תוצאות התואמות את החיפוש
עוד מדו''ח המבקר: העירייה מאשרת ולא מפקחת
מאת: יהורם אלוני
לא אחת נדרשת מליאת מועצת העיר לאשר במקרים חריגים עבודה נוספת לאחד/ת מעובדי הרשות המקומית המועסק במשרה מלאה או בחצי משרה, וזאת לאחר שהעובד או העובדת הגישו בקשה מסודרת למנכ''לית העירייה או למנהל משאבי אנוש בעירייה.

האישור לעבודה נוספת מותנה באישור המליאה, והמבקר מפנה להוראות סעיפים 182-178 לפקודת העיריות (נוסח חדש), האוסרות על עובדי עירייה קבועים במשרה מלאה לעסוק בעבודה נוספת, בין במישרין בין בעקיפין. הוראות החוק מסמיכות את ראש הרשות באישור המועצה לאשר לעובד במקרים חריגים המנויים בחוק, לעבוד בעבודה נוספת. לדברי המבקר "החוק נועד למנוע מצב של ניגודי עניינים בין תפקידיו של העובד ברשות לעבודתו הנוספת מחוץ לרשות". המבקר קובע כי "החוק מחייב את העובד להצהיר על התמורה שהוא מקבל בגין העבודה הנוספת, ובכך ניתן למועצה מידע שיש בו כדי להשפיע על ההחלטה".

כדי לבחון את הנושא לעומק, ולקראת ביצוע הביקורת ביקש מבקר העירייה, משה כהן, ממנהל משאבי אנוש בעירייה, להעביר את רשימת העובדים אשר קיבלו היתר לעבודה נוספת ותוקף האישורים בהתאמה במהלך השנה האחרונה. במחלקת משאבי אנוש השיבו למבקר כי "אינו עוסק בנושא והדבר מצוי בטיפולם של מנכ"לית הרשות".

מבדיקה שערך מבקר העירייה בקרב מספר עובדים שלהן/ם ניתן האישור לעבודה נוספת, עולה כי ישנה התנהלות לא תקינה, בלשון המעטה, ואף מצביע על העדר פיקוח מצד הרשות המקומית. המבקר כותב "הנוהל קובע במפורש, כי אישור עבודה נוספת יינתן לתקופה של עד שנה והוא ניתן להארכה ע"י הוועדה אשר מונתה על ידי מועצת העירייה". אולם, מהנתונים שבחן המבקר עולה כי יש היעדר פיקוח מצד מי שנתן את האישור, או הרשות או הוועדה או כל מנגנון אחר ובמרבית המקרים שנבחנו לא נהגה הרשות להוציא מכתבי הודעה מסודרים למבקשים ולפרט בפניהם את מגבלות אישור העבודה הנוספת שאושרה להם".

לדברי המבקר, המבקשים מקבלים לכל היותר מכתב המופנה למנהל משאבי אנוש ולידיעת הפונה, ולפרקים ישירות לעובד. לטענת המבקר "תוכן המכתב לקוני וחסר שכן מצוין בו כי בקשת הפונה אושרה ע"י מועצת הרשות בישיבתה מתאריך...". המבקר ממליץ, אף שהנוהל והוראות החוק מתייחסות לעובדים במשרה מלאה, טוב תעשה הרשות המקומית אם תביא לדיון במליאת המועצה אישורים להעסקה נוספת גם לעובדים בחצי משרה.

בתמונה: מליאת המועצה

תאריך: 13/12/2012
גיליון: 865
עמוד: 8
חדשות ראש העין
תשחץ
לוח אינדקס
חדשות השומרון
סודוקו
נדל''ן
הכתבה המרכזית
אסטרולוגיה
במחשבה שנייה
לא קונבנציונאלי
מדור משפטי
חגים ומועדי ישראל
חינוך ותרבות
מדור חקירות
חדשות בארץ
ספורט
מחשבים
טוקבקינדקס
פלילי
רפואת שיניים
משולחן הדוברת
סיבוב בעיר
צרכנות
שונות

  הדפסהדפס

 
אינדקס אובייקטיבי רח' שבזי 26 ראש העין, 48622   טל:03-9022299, 0544-318001 פקס: 03-9022298
אודותינו | מהדורת השבוע | מהדורות קודמות | חיפוש בארכיון | תושבים מגיבים | תקנון | מפת האתר
Powered by הקמת אתרים  קידום אתרים עיצוב אתר - קצנשטיין גילי , נטלי חדד ארמי כל הזכויות שמורות © www.index-r.co.il