תנאי שימוש באתר:

אתר " ראש ל י" -  (להלן: "אינדקס – ראש לי"  או האתר) משמש כשער כניסה לאינטרנט ופורטל עסקי קהילתי לראש העין.
השימוש באתר ובתכנים המוצגים  כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן.

 אבקשכם לקרוא תנאי שימוש אלו בעיון ובקפידה, שכן השימוש באתר ותכניו מעידים על הסכמת משתמש ואישורו לכל האמור בתנאי שימוש אלו.

מטעמי נוחות השימוש באתר ובתקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם הוא מיועד גם לנשים.
 
תכנים המסופקים על ידי מערכת האתר :
"תכנים המסופקים על ידי מערכת האתר " (להלן הנהלת האתר)- כתבות, סיקורים,פרסומות , הודעות  ותמונות שיועמדו לרשות הגולשים הוא בבעלות הנהלת האתר  או בבעלות עיתון "אינדקס"  המאפשר להנהלת האתר זכות שימוש בו.
הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים המסופקים על ידי עיתון "אינדקס", כל הכתבות והפרסומים הם על אחריות  המפרסמים  והכותבים.

תכנים המסופקים על ידי הגולשים:

" תכנים המסופקים על ידי הגולשים " -  תגובות , הודעות פורום , ידיעות ותכנים המוזנים במערכת על ידי הגולשים .
חופש הביטוי הוא חלק  מעקרונות ומדיניות האתר  אך חופש ביטוי זה נדרש להיות במסגרת החוק במדינת ישראל. ולכן הגולשים נדרשים להימנע מלפרסם באתר תכנים המסופקים על ידם כגון:

א. תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע,
    מעודדים לביצוע עבירות כל שהן, פוגעים בפרטיות או ברגשות הציבור
    ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
ב. תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום או לכתבות והקטגוריות אשר בו  מבקש
    המשתמש להוסיף תוכן כל שהוא.
ג. תכנים אשר פוגעים בזכויות יוצרים של אחרים.
ד. תכנים אשר מכילים קבצי מחשב הרסניים כגון וירוסים לסוגיהם.
ה. תכנים מסחריים המכילים מידע פרסומי.

הנהלת האתר או מי שהוסמך על ידה רשאית לסרב לפרסם  או למחוק תכנים
אשר לדעתה מפרים אחד מהתנאים הרשומים מעלה.

חשוב לדעת :

א.    בכל פעולה של הגולש המספק מידע גם אם הוא אנונימי  , רושמת המערכת   את כתובת ה-IP  של הגולש ,כך שיש כמעין חותמת אישית לכל הודעה.
הנהלת האתר תמנע ככל האפשר ממסירת נתונים אלו  לצד שלישי , אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים בגין פעולות שנעשו באתר. במקרה זה רשאית הנהלת האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 

 ב. תכנים המסופקים על ידי הגולשים יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט
     והנהלת האתר אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות
     מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן.


על כן, הנהלת האתר  לא תישא כלפי המשתמש או מי שהוסמך מטעמו באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

הנהלת האתר  לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר : תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר
וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

 במידה ואדם , חברה או ארגון  מוצאים כי התכנים  המסופקים על ידי הגולשים  באתר פוגעים בהם יפנו מיידית להנהלת האתר בדואר אלקטרוני או  דרך שרות כתוב לנו (בדף הראשי של האתר) ותוכן זה או המידע יוסרו באופן מיידי מהאתר.

זכויות יוצרים :
 עיצוב האתר, התכנים הפרסומות , קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של הנהלת האתר בלבד . פרסומות המתקבלות על ידי מעצבים , חברות פרסום ועיתון "אינדקס" הם בבעלות זכות היוצרים של פרסומות אלו. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר ויוצרי הפרסומות בכתב ומראש.

הגבלת אחריות:
בנוסף לאמור לעיל, הנהלת האתר  לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר, תוכנם, מהימנותם, דיוקם  וכן לכל נזק,ישיר או עקיף, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, או לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

 

הנהלת האתר  ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר במדורי הצרכניות , האסטרולוגיה , הייעוץ המשפטי  , מדור הרכב ,רישומון העסקים , רכישת מוצרים ושירותים מהמפרסמים באתר וכו'.
 
לתשומת לב המשתמשים: מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית או המלצה לשימוש ורכישה של שירות כל שהוא. ולכן הנהלת האתר  אינה אחראית לתכנים אלו  ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול או לרכוש שירות על בסיס תכנים אלו ולכן חלה עליך המשתמש מלא האחריות לפעולותיך ותוצאותיהן.
 
תמיכה טכנית ורמת שירות:

הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר יהיה רציף ללא תקלות , יתכנו הפסקות שירות עקב תקלות במערכות השרתים והתקשורת של ספקי השרות השונים. הנהלת האתר לא תהיה אחראית  לנזקים ולטענות המשתמשים והמפרסמים עקב תקלות טכניות בשרתים ובתקשורת.

באתר לא יהיו קבצים או יישומים אשר עלולים לגרום נזקים לציוד הקצה של המשתמש, עם זאת הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לציוד הקצה של המשתמש כתוצאה משימוש באתר  .

 שימוש בפרטים אישיים :
במידה וביצעת רישום  לאחד משרותי האתר , הנהלת האתר רשאית להשתמש בפרטיך לצורך יצירת קשר עמך ולצורך פרסום פרטיך באתר במדורים הרלוונטיים. הנהלת האתר  לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא במידה והסכמת לכך מראש.

שיפוי משפטי:
המשתמש ישפה את הנהלת האתר או מי שפועל מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש באתר.

תנאים נוספים:

לתקנון זה מתווספות  הוראות תקנון ייחודיות במדורים השונים באתר הוראות אלו הן חלק מהסכם שירות זה והסכמת המשתמש להן.

 הנהלת האתר רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בקשר לכך.

הנהלת האתר יכולה לשנות את  תנאי שימוש באתר מבלי למסור על כך הודעה מראש, תנאים אלו יחולו באופן מיידי מרגע פרסומם.

דין ומקום השיפוט:
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל דבר ועניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז במרכז ובפתח תקווה.